De contributie/donatie-plicht van een bij de SJK aangesloten organisatie eindigt:

aan het einde van het boekjaar, indien een aangesloten organisatie met inachtneming van
na te noemen opzegtermijn (3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar per
aangetekend schrijven) in de loop van het boekjaar opzegt;

De aangesloten organisatie/rechtspersoon of privé-onderneming of anderszins
aangeslotenen hebben een opzegtermijn 3 maanden voor het verstrijken van het
kalenderjaar;

De opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden;

Met ingang van de datum waarop de beëindiging effectief is, indien de SJK de
aansluiting van de organisatie opzegt of deze daarvan ontzet.