De opleiding leraar in Martial Arts disciplines is succesvol afgerond in 2019. Alle deelnemers zijn geslaagd (2 na herkansing).

In 2019 is de nieuwe opleiding gestart met 6 deelnemers. In de corona periode hebben de theorie digitaal, ook via zoom, behandeld en daarmee is het theorie gedeelte afgehandeld. De komende maanden proberen we het praktijkgedeelte af te ronden.

De nieuwe opleiding start, bij genoeg aanmeldingen, per 1 september 2022 Wilt u gebruik maken van EVC’ s, geef dat dan aan bij de aanmelding. Inschrijvingen worden geaccepteerd tot 15 juni 2022.